مدیرکل دفتر امور اقتصادی و تهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای تحقق رونق تولید، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی الزامی است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد تشکینی در گفت و گو با خبرنگار شاتا با بیان این مطلب گفت: سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی عمدتا برای دو جزء « نهاده» و «جبران خدمات» بکار می­رود.

وی گفت: براساس اطلاعات مرکز آمار طی دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۴ مجموع هزینه صورت گرفته برای «ارزش داده­ ها و جبران خدمات» در بخش صنعت از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در ابتدای دوره به مبلغ ۴۳۲ هزار میلیارد تومان در انتهای دوره مذکور رسیده است. متوسط رشد سالانه هزینه «ارزش داده­ها و جبران خدمات» طی دوره مذکور بطور متوسط سالانه ۲۷ درصد بوده است.

احمد تشکینی عنوان کرد: با در نظر گرفتن فروض «دو بار گردش منابع در سال» و «تامین ۷۰ درصد منابع موردنیاز توسط سیستم بانکی (و ۳۰ درصد آورده متقاضی)»، سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال ۱۳۸۴ معادل حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و ت های تجاری افزود: با عنابت به آنکه تورم تولیدکننده صنعت طی سالهای ۹۷-۱۳۹۶ به­ ترتیب ۱۶ و ۶۵ درصد بوده و با لحاظ پیش­بینی تورم ۲۵ درصدی برای سال ۱۳۹۸؛ سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت طی دوره ۹۸-۱۳۹۶ به­ ترتیب ۱۷۵، ۲۸۹ و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می­شود.

وی توضیح داد: به بیان دیگر سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ که باید از شبکه بانکی تامین شود معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است.

تشکینی خاطر نشان کرد: نسبت سرمایه در گردش اعطایی (۱۶۴ هزار میلیارد تومان) به سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت (۲۸۹ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۷ معادل ۵۷ درصد بوده که نشان می­دهد تنها ۵۷ درصد سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی در این سال تامین شده است.

وی تصریح کرد: افزایش هزینه ­های تولید بخش صنعت و افزایش نرخ ارز دلایل اصلی شکاف بین تسهیلات سرمایه در گردش موردنیاز و اعطایی در این سال هستند؛ بدان مفهوم که رشد تسهیلات اعطایی متناسب با رشد هزینه­های بخش صنعت نبوده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و ت های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان عنوان کرد: عدم تامین سرمایه در گردش موردنیاز بخش صنعت توسط شبکه بانکی منجر به هدایت واحدهای صنعتی (بویژه واحدهای کوچک مقیاس) به بازار غیررسمی جهت تامین منابع مالی با قیمت تمام شده بالای پول می­شود که افزایش هزینه­ های تولید و کاهش قدرت رقابت ­پذیری را به ­همراه خواهد داشت.

گردش ,سرمایه ,صنعت ,تومان ,موردنیاز ,میلیارد ,میلیارد تومان ,هزار میلیارد ,گردش موردنیاز ,مدیرکل دفتر ,تامین سرمایه ,هزار میلیارد تومان ,تجاری ? منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کودک موسسه زبان امید پورتال و سایت تفریحی خبری ایرانیان فروشگاه خرید اینترنتی ونجو 2020 لبخند تو تعادل شهر را برهم میزند بهترین ساندویچ پنل در ایران کسب و کار رایگان برای همه مبانی رفتار سازمانی closed